banner137
banner25

İki firma kim ve kimin?
banner148

Sayıştay Başkanlığı tarafından Edirne İl Özel İdaresini kapsayan ve 2019 yılı için hazırlanan 57 sayfadan oluşan “Edirne İl Özel İdaresi 2019 yılı Düzenlilik Denetim Raporuna” göre yer alan 25 bulgu’nun tarafımızdan yayınlanması sonrasında gündem adeta Edirne İl Özel İdaresi oldu.

Tek tek ele alınan rapor gereği Edirne Valiliği uhdesinde bulunan kurumlarda yapılan ve finansmanı İl Özel İdaresi tarafından karşılanan harcamalarda hatalar ve usulsüzlükler tespit eden Sayıştay denetçilerinin Nisan 2020 yılında sundukları raporda bazı kişilerin açıkça kayırıldığı,bazı kişilerin ise haksız kazanç sağlatılarak mal ve hizmet alımlarının iki firmadan yapılıyor olması dikkat çekti.

Hazırlanan raporda firma ismi açıklanmazken,alımların iki firma üzerinden yapıldığı belirtilmiş ve bu alımların piyasa fiyat araştırmasının sadece alım yapılan firmaların tekliflerinden oluştuğu açıkça tespit edilmiş.Yani piyasa araştırmasına gerek duyulmaksızın bahse konu iki firmanın 3 teklif veriyormuş gibi teklif hazırladığı,teklifi veren firmanın 3 ayrı firmaymış gibi kaşeleme yaptığı ve fiyatı istediği şekilde verdiğinin anlaşıldığı ifade ediliyor.

Raporun Bulgu 12 olarak yer alan kısmında açıkça “İdare tarafından bazı mal veya hizmet alımlarının piyasa fiyat araştırması yapılmadan doğrudan temin usulüyle yapıldığı görülmüştür. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Doğrudan temin” başlıklı 22’nci maddesinin (d) bendinde, büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idarelerin onbeş milyar, diğer idarelerin beşmilyar Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları ile (2019 yılı için söz konusu limit tutarı 30.101,00 TL’dir.) temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımların ilan yapılmaksızın, teminat alınmaksızın ve ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların doğrudan temin usulü ile giderilebileceği belirtilmiştir. T.C. Sayıştay Başkanlığı Edirne İl Özel İdaresi 2019 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 31 Yapılan incelemede 2019 yılı içerisinde özellikle iki firmadan 658.224,03 TL ve 277.867,12 TL tutarında yoğun şekilde mal veya hizmet alımı yapıldığı ve piyasa fiyat araştırmasının sadece alım yapılan firmaların tekliflerinden oluştuğu tespit edilmiştir.”denilmiş.

Kamuoyunda yankı ve merak uyandıran Sayıştay raporuna dayandırılarak yaptığımız haberde Valilik İl Özel İdaresi tarafından görevlendirilen elemanların sürekli olarak iki firma ile çalışmaları ve alımları bu firmalardan yapmaları dikkat çekerken yapılan alımlar ve rakamsal bedelleri de tek tek yansıtılmış.

“Tablo 14: Piyasa Fiyat Araştırması Olmaksızın Tek Firmadan Yapılan Alımlar” ise aynen şu şekilde.

Valiliğin Burada Çocuklar Gülüyor Projesi Kapsamında Kullanılmak Üzere Hijyen Ve Paketleme Malzemesi Alım Işi

4.353,00 TL

Tek firma

İl Kültür Ve Tuzim Müdürlüğü Dekoratif Mum Yapım Kursu Malzeme Alım

İşi

3.140,00 TL

İdare Il Genel Meclisi Gıda Alımı

2.449,75 TL

İdareye Gıda Ve Temizlik Malzeme Alımı

12.455,25 TL

Vali Konağı Temizlik Malzemesi Alımı

9.163.25 TL

Vali Konağı Gıda Malzemesi Alımı

2.031,25 TL

İdare Genel Meclisi Gıda Alımı

2.449,75 TL

İl Özel Idaresi Kırtasiye Alımı

8.467,75 TL

Valilik Özel Kalem Müdürlüğü 2019 Yılı Kırtasiye Malzeme Alım İşi

6.007,75 TL

Dekoratif Mum Malzemesi Alım İşi

2.500.00 TL

İdareye Temizlik Malzemesi Alım İşi

5.129.00 TL

İdare Baskılı Defter Ve 9’lu Baskılı Klasör Ayracı Alım İşi

6.210.00 TL

İdare 80.Gr.5’li Fotokopi Kağıdı Alım İşi

8.415.00 TL

İdare Gıda Malzemesi Alım İşi

11.164.90 TL

İdare De Kullanılmak Üzere Temizlik Malzemesi Alım İşi

6.481.00 TL

İdare Gıda Malzemesi Alım İşi

12.372.75 TL

Millet Kıraathanesi Kitap Alım İşi

20.092.26 TL

İl Genel Meclisi Malzeme Alım İşi

1.011,42 TL

Kırtasiye Malzemesi Alım İşi

14.533.95 TL

Valilik Özel Kalem Müdürlüğü Kırtasiye Malzemesi Alım İşi

3.888.70 TL

SODAM’a Malzeme Alım İşi

11.543.50 TL

İdare Sosyal Tesisine Gıda Alımı

3.179,60 TL

İdare Sosyal Tesisine Gıda Alımı

6.154.50 TL

İdare Sosyal Tesisine Gıda Alımı

8.648.25 TL

İdare Sosyal Tesisine Gıda Alımı

8.931.25 TL

Sosyal Tesisler Yemekhanesine Malzeme Alım İşi

6.593.60 TL

İdare Sosyal Tesisine Gıda Alımı

2.213.35 TL

İdare Plan Ve Proje Müdürlüğü Store Perde Alım İşi

2.800,00 TL

Tek firma

İdare Ruhsat Denetim Müdürlüğüne Stor Perde Alımı

4.315.00 TL

İdare Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Ve Yol Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü

Store Perde Alım İşi

2.240,63 TL

İdare Genel Sekreterlik Makam Odası Ve Valilik Özel Kalem Müdürlüğü Dış

Kapı Perde Alım İşi

6.898.34 TL

Enez Ve Keşan Sahil Köyleri Katı Atık Yönetim Planında Kullanılmak Üzere

Çöp Bidonu Ve Tabela Alımı

21.375,00 TL

Tek firma

Gençlik Buluşması Kapsamında Malzeme Alımı

508,36 TL

Tek firma

Vali Konağı Ve Idare Yemekhane Ile Misafirhane Binalarının Haşere

Ilaçlama Hizmet Alımı

550,00 TL

Tek firma

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi “Gelecek

Bizimle Gelecek Projesi” Malzeme Alım İşi

13.011,50 TL

Tek firma

İl Kültür Müdürlüğü 43.Turizm Haftası Nedeniyle Edirne Kırmızısı Hikayesi

Tiyatro Sahnesi Malzeme Alınması

4.095,00 TL

Tek firma

Çevre Danışmanlık Alım İşi

9.000,00 TL

Tek firma

Valilik Makam Katındaki Halıların Temizlenmesi İşi

1.442,00 TL

Tek firma

Enez,Süloğlu,Uzunköprü,Keşan Ilçelerine Bağlı Köylerde Bulunan

Kitaplıklara 100 Temel Eser (Ilk ve Ortaöğretim)

29.190,95 TL

Tek firma

İl Kültür Turizm Müdürlüğü Ilimizi Tanıtım Amaçlı Broşür Basılması İşi

25.000.00 TL

Tek firma

İl Kültür Turizm Müdürlüğü Ilimizi Tanıtım Amaçlı Broşür Basılması İşi

22.500,00 TL

Edirne Il Emniyet Müdürlüğü Kgys Yedek Malzeme Alım İşi

12.000.00 TL

Tek firma

İdare Kapıkule Gümrük Sahası Otopark Alanında Kullanılmak Üzere

Delinatör Alım İşi

3.500.00 TL

Tek firma

Destek Hizmetleri Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere Sandalye Alım İşi

540.00 TL

Tek firma

İl Kültür Müdürlüğü Mozaik Kursu Malzeme Alımı

1.438.14 TL

Tek firma

İdare Havsa Asfalt Plent Şantiyesi Ve Uzunköprü Şantiyesinin Boya Ve

Badanasının Yapılması İşi

2.405.00 TL

Tek firma

Yaşam Tüneli Projesi Kapsamında Malzeme Alımı

9.475.00 TL

Tek firma

İl Jandarma Komutanlığı Broşür Bastırılması İşi

1.500.00 TL

Tek firma

Sosyal Tesisler Gıda Alımı

3.349.75 TL

İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü Vilayet Binasından 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Binasına Taşınması Için Nakliye Hizmet Alımı

9.000.00 TL

Tek firma

Meriç İlçe Emniyet Amirliği Ve Lalapaşa Ilçe Emniyet Amirliği Elektrojen

Grubu Arızası Giderilmesi Işi

1.500.00 TL

Tek firma

İdare Imar Müdürlüğü Keşan, Gökçetepe Köyü 155 Ada,6 Parsel Üzerindeki

Yapıların Riskli Yapı Tespiti Yapılması Işi

20.000.00 TL

Tek firma

Sosyal Tesisler Yemekhanesine Ekmek Alımı

817,50 TL

Tek firma

Sosyal Tesisler Yemekhanesine Ekmek Alımı

892.50 TL

Damacana Su Alımı

281,60 TL

Tek Firma

Damacana Su Alımı

157,41 TL

Damacana Su Alımı

334,40 TL

Damacana Su Alımı

536.80 TL

Sosyal Tesisler Yemekhanesine Et Alımı

176.00 TL

Tek firma

Sosyal Tesisler Yemekhanesine Et Alımı

144.00 TL

Sosyal Tesisler Yemekhanesi Için Meyve Sebze Alımı

2.617.75 TL

Tek firma

Sosyal Tesisler Yemekhanesi Için Meyve Sebze Alımı

5.031.50 TL

Sosyal Tesisler Yemekhanesi Için Meyve Sebze Alımı

2.902.25 TL

Sosyal Tesisler Temizlik Malzemesi Alımı

5.377.50 TL

Tek firma

Sosyal Tesisler Mefruşat Alımı

4.358.75 TL

Tek firma

Sosyal Tesislere Elektrik Süpürgesi Alımı

826.27 TL

İdare Sosyal Tesisine Mefruşat Alımı

2.509,00 TL

Sosyal Tesislere Tavuk Eti Alımı

1.410.00 TL

Tek firma

Sosyal Tesisler Yemekhanesine Tavuk Eti Alımı

1.405,25 TL

Sosyal Tesis Yemekhanesine Çeşme Bataryası Alım Işi

2.750.00 TL

Tek firma

İdare Giriş Katına Turnike Sistemi Kurulması Işi

29.989,80 TL

Tek firma

Edirne Il Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasında Kullanılmak Üzere Bilişim Malzemesi Alım Işi

27.925,00 TL

Plevne Ilkokulu Yangın Uyarı Sistemi ve Giriş Kapıları Yenileme Işi

29.026,39 TL

İdare Plan Proje Müdürlüğüne Bilgisayar ve Yazıcı Alma Işi

8.625,00 TL

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
banner30